Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Hiệu quả “Công an phường điển hình kiểu mẫu” ở Đắk Nông

Được lựa chọn là đơn vị thí điểm xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” năm 2023, cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nghĩa Tân luôn xác định rõ trách nhiệm, đoàn kết, chung tay xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh...

Xây dựng“Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự (ANTT) và văn mình đô thị” là một chủ trương lớn của Bộ Công an, mang tầm chiến lược, hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của Công an phường, thực sự tạo môi trường văn minh, an toàn cho Nhân dân. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khảo sát, thống nhất lựa chọn Công an phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa làm đơn vị thí điểm xây dựng mô hình “Công an phường điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” năm 2023.

Qua 1 năm triển khai, thực hiện, tình hình ANTT trên địa bàn phường Nghĩa Tân có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm và tệ nạn xã hội giảm mạnh, tạo sự yên tâm, niềm tin trong Nhân dân; cảnh quan đô thị đã trở nên văn minh hơn, hạn chế tình trạng đậu, đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường, được các cấp, các ngành và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.Công an phường Nghĩa Tân thường xuyên gần gũi với nhân dân, làm tốt công tác dân vận.

Ngay sau khi Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an có chủ trương xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” trên địa bàn toàn quốc, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng và ban hành kế hoạch số 334/KH-CAT ngày 8/12/2022, đồng thời báo cáo và tham mưu các cấp lãnh đạo ban hành kế hoạch số 67/KH - UBND ngày 13/2/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chủ trương xây dựng thí điểm “Công an phường Nghĩa Tân thành điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” năm 2023. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy Gia Nghĩa cũng đã ban hành Nghị quyết số 06 –NQ-ThU ngày 10/4/2023 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng “Công an phường Nghĩa Tân điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” năm 2023. Trong đó, kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả với quyết tâm chính trị cao nhất và coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

Nghĩa Tân là một trong những phường có địa bàn rộng của thành phố Gia Nghĩa với 2.866 hộ, 9.679 khẩu. Nơi tập trung nhiều các cơ quan, đơn vị, trường học và cơ sở kinh doanh. Những năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể phường đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân chung tay giữ gìn ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương.

Được lựa chọn là đơn vị thí điểm xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” năm 2023, cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nghĩa Tân luôn xác định rõ trách nhiệm, đoàn kết, chung tay xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, tích cực tham mưu, chủ động triển khai và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt 22 tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Công an. Quá trình triển khai thực hiện mặc dù có rất nhiều khó khăn song Công an phường Nghĩa Tân luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, trực tiếp là đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh, lãnh đạo, chỉ huy Công an thành phố Gia Nghĩa và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an có vai trò nòng cốt. Nhờ đó phường Nghĩa Tân đã hoàn thành và đạt hầu hết các tiêu chí trong Bộ tiêu chí tạm thời, chỉ còn một số ít tiêu chỉ chờ đánh giá xếp loại cuối năm.

Việc xây dựng, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường đặc biệt quan tâm. Qua đó đã xây dựng, kiện toàn, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình như: "Tổ liên gia an toàn về PCCC", “Tổ Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT”, “Kết nối Zalo – vì bình yên cuộc sống”, “Camera an ninh”, “Phối hợp giữa Công an phường với các công dân chạy xe Taxi trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự”, “Gia đình an toàn - khu phố bình yên”... Người dân đã tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, cung cấp nhiều nguồn tin tố giác tội phạm có giá trị, giúp lực lượng Công an làm tốt công tác bảo đảm ANTT và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật.

Qua 1 năm triển khai, với sự quan tâm vào cuộc của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, tình hình ANTT trên địa bàn phường Nghĩa Tân đã có những chuyển biến rõ nét, an ninh chính trị được giữ vững ổn định, TTATXH được bảo đảm tốt, không có tội phạm hoạt động manh động, hoạt động theo dạng xã hội đen và không để xảy ra vụ việc về cháy nổ, tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân đều được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở... Công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đi vào nền nếp, bộ mặt đô thị ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp”; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được quan tâm củng cố, phát huy được vai trò của các cấp, ngành, đoàn thể, cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia; chất lượng hiệu quả toàn diện các mặt công tác của Công an phường được nâng lên... Đến nay 100% hộ dân, Tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn đăng ký xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2023. Tội phạm về trật tự xã hội giảm trên 20% so với cùng kỳ năm 2022, tội phạm ma túy, đối tượng nghiện ma túy và người sử dụng ma túy giảm mạnh so với năm 2022; 100% tin báo, tố giác tội phạm đã được tiếp nhận, xử lý theo quy định; đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đề án 06 của Chính phủ; 11 “Tổ liên gia an toàn PCCC” và điểm chữa cháy công cộng được thành lập, nhiều mô hình dân vận khéo được thành lập, kiện toàn và duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Việc thí điểm xây dựng “Công an phường Nghĩa Tân thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” năm 2023 nhằm góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm ANTT, tiến tới nhân rộng xây dựng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội văn minh, an toàn, lành mạnh, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Công an Thanh Hoá xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu Công an Thanh Hoá xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu Hà Tĩnh xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị Hà Tĩnh xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị

Minh Quỳnh

Đối tượng truy nã

Thông báo

 • Tuyển dụng 02 lao động hợp đồng làm việc tại Nhà nghỉ dưỡng 378 của Công an Khánh Hòa

           Công an Khánh Hòa thông báo tuyển 02 lao động hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2023; thông tin tuyển dụng cụ thể như sau:
            1.Đối tượng, tiêu chuẩn:
            Là công dân Việt Nam thường trú tại tỉnh Khánh Hòa; từ đủ 18 tuổi trở lên; đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe theo quy định của Bộ Công an; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo nghề, kỹ năng nghề phù hợp với vị trí việc làm.
            2. Nhu cầu tuyển: 02 chỉ tiêu (gồm 01 phục vụ buồng, 01 thuyền phó)
            3. Vị trí làm việc: Nhà nghỉ dưỡng 378, Công an Khánh Hòa
           4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: (1) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu của Bộ Công an); (2) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn theo yêu cầu của công việc cần tuyển; (3) Bản sao các giấy tờ có giá trị pháp lý chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).
            5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
            - Thời gian: Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 13/12/2023 ( trong giờ hành chính, không nhận hồ sơ vào ngày thứ bảy, chủ nhật).
          - Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa ( số 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Nha Trang, điện thoại: 0694401327-0983835236)./.

 • Thông báo về Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”

           Thực hiện Kế hoạch công bố Bộ pháp điển Việt Nam (kèm theo Quyết định số 2212/QĐ-BTP ngày 15/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”. Công an Khánh Hòa phát động, động viên, khuyến khích toàn thể cán bộ chiến sĩ hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

 • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

      Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu công quỹ nhà nước như sau:
      Tên người có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa; địa chỉ: 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
      Tên tài sản bán đấu giá: Tài sản bán đấu giá tang vật bị tịch thu sung quỹ nhà nước là 08 m3 đất với giá 560.000 đồng ( Năm trăm sáu mươi ngàn đồng).
      Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
      - Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
      - Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
      - Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
      - Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
      - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
      Thời gian, địa điểm nộp hồ sơn đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
      Các tổ chức đấu giá tài  sản đủ điều kiện với các tiêu chí nêu trên nộp hồ sơ từ ngày 29/9/2023 đến hết ngày 08/10/2023 tại Phòng Cảnh sát kinh tế; địa chỉ: 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến liên hệ nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá./.

Liên kết Website