Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường (CQDNNT) ở Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Những năm qua, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động phối hợp với nhiều CQDNNT trong tỉnh xây dựng, ký kết, thực hiện nhiều quy chế, kế hoạch, chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần đảm bảo ANTT, an toàn trong CQDNNT, từ đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của chính các CQDNNT.

Theo báo cáo của Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh, toàn tỉnh hiện có 740 CQDNNT đăng ký tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Năm 2021, mặc dù điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn, trở ngại cho công tác xây dựng phong trào, tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong CQDNNT ở Khánh Hòa vẫn đạt được 1 số thành tích tốt. Điển hình là các hoạt động sau: Phối hợp với Báo Khánh Hòa Tổ kết 10 năm Chuyên mục Toàn dân bảo vệ ANTQ (trên Báo Khánh Hòa) và Tổng kết 15 năm Bản tin Toàn dân bảo vệ ANTQ của Công an Khánh Hòa; Phối hợp với 11 trường đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn, cùng Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa tiếp tục tổ chức và kết thúc “Hội thi tìm hiểu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh năm 2021”; Phối hợp với các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện hướng dẫn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở khối các CQDNNT trọng điểm: Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Nha Trang; Trường Cao đẳng Du lịch Khánh Hòa; Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa; Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa; Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Nam Trung bộ; Tổng Công ty Khánh Việt; Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa…; Kế hoạch phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các khu, cụm công nghiệp; đảm bảo an ninh công nhân và an ninh các khu công nghiệp; Hướng dẫn xây dựng mới 3 mô hình tự quản về ANTT tại Tổng công ty Khánh Việt, Trường Cao đẳng Du lịch Khánh Hòa và Trường PTDT nội trú Khánh Vĩnh (Đưa tổng số mô hình trong khối CQDNNT lên 16 mô hình); Tổ chức kế hoạch tuyên truyền 14 chuyên đề về ANTT và xây dựng phong trào cho hàng nghìn học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn; Năm 2021, có 740 CQDNNT tham gia đăng ký thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an về đạt danh hiệu “An toàn về ANTT”. Tổng kết phong trào toàn tỉnh năm 2021, có 3 CQDNNT được nhận Bằng khen của Bộ Công an; 9 CQDNNT nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 29 tập thể và 12 cá nhân của CQDNNT nhận Giấy khen. Những tập thể tiêu biểu, nhiều năm liền đạt thành tích cao trong phong trào phải kể đến là: Công ty Yến sào Khánh Hòa; Công ty Xăng dầu Phú Khánh; Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa; Trường Đại học Khánh Hòa; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang; Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang; Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa; Trung tâm quản lý di tích Khánh Hòa…

Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong CQDNNT phát triển chưa đồng đều; cấp ủy, thủ trưởng một số cơ quan chưa thực sự quan tâm nên phong trào còn hình thức, tác dụng hạn chế. Công tác tuyên truyền, công tác xây dựng mô hình tự quản ANTT, chưa đạt được chỉ tiêu, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ còn bộc lộ sơ hở, mất cảnh giác; công tác quản lý cán bộ còn lỏng lẻo; lực lượng bảo vệ ở một số cơ quan còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ…

Chính vì vậy, ngay từ đầu năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07, ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong CQDNNT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới”, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã có những chỉ đạo để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong CQDNNT ở Khánh Hòa, trong tâm là:

- Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Trong đó, nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm điều hành của lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp; hiệu trưởng các nhà trường. Công an tỉnh sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 09 ở các chi bộ, đảng bộ.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07, của Bộ trưởng Bộ Công an (Đã nêu). Mục tiêu là huy động thêm nhiều CQDNNT đăng ký tham gia thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an, xây dựng CQDNNT đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Trên cơ sở lực lượng Công an sẽ phối hợp hướng dẫn, triển khai việc thực hiện. Đồng thời tham mưu kế hoạch để cấp trên kiểm tra việc thực hiện tại các CQDNNT.

- Tăng cường phối hợp với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, …. Trọng tâm là tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch số 279/KH-BCA-MTTW giữa Bộ Công an và MTTQ Việt Nam, về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Cụ thể, phải đề ra chỉ tiêu, đầu việc cụ thể phải hoàn thành với từng đoàn thể, như: Xây dựng mô hình tự quản ANTT; giáo dục hoàn lương; tuyên truyền, phát động phong trào PCTP, TNXH,…

- Tổ chức tốt Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (Vào dịp 19/8 hàng năm). Đây là dịp để huy động, phát huy tính tích cực, tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các CQDNNT.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào, đánh giá sâu sát thực tiễn để tìm cách khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu của phong trào, từ đó góp phần đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong CQDNNT ở Khánh Hòa./.

 NGỌC ẢNH

Đối tượng truy nã

Thông báo

 • Tuyển dụng 02 lao động hợp đồng làm việc tại Nhà nghỉ dưỡng 378 của Công an Khánh Hòa

           Công an Khánh Hòa thông báo tuyển 02 lao động hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2023; thông tin tuyển dụng cụ thể như sau:
            1.Đối tượng, tiêu chuẩn:
            Là công dân Việt Nam thường trú tại tỉnh Khánh Hòa; từ đủ 18 tuổi trở lên; đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe theo quy định của Bộ Công an; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo nghề, kỹ năng nghề phù hợp với vị trí việc làm.
            2. Nhu cầu tuyển: 02 chỉ tiêu (gồm 01 phục vụ buồng, 01 thuyền phó)
            3. Vị trí làm việc: Nhà nghỉ dưỡng 378, Công an Khánh Hòa
           4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: (1) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu của Bộ Công an); (2) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn theo yêu cầu của công việc cần tuyển; (3) Bản sao các giấy tờ có giá trị pháp lý chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).
            5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
            - Thời gian: Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 13/12/2023 ( trong giờ hành chính, không nhận hồ sơ vào ngày thứ bảy, chủ nhật).
          - Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa ( số 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Nha Trang, điện thoại: 0694401327-0983835236)./.

 • Thông báo về Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”

           Thực hiện Kế hoạch công bố Bộ pháp điển Việt Nam (kèm theo Quyết định số 2212/QĐ-BTP ngày 15/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”. Công an Khánh Hòa phát động, động viên, khuyến khích toàn thể cán bộ chiến sĩ hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

 • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

      Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu công quỹ nhà nước như sau:
      Tên người có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa; địa chỉ: 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
      Tên tài sản bán đấu giá: Tài sản bán đấu giá tang vật bị tịch thu sung quỹ nhà nước là 08 m3 đất với giá 560.000 đồng ( Năm trăm sáu mươi ngàn đồng).
      Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
      - Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
      - Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
      - Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
      - Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
      - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
      Thời gian, địa điểm nộp hồ sơn đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
      Các tổ chức đấu giá tài  sản đủ điều kiện với các tiêu chí nêu trên nộp hồ sơ từ ngày 29/9/2023 đến hết ngày 08/10/2023 tại Phòng Cảnh sát kinh tế; địa chỉ: 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến liên hệ nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá./.

Liên kết Website