Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Đề án 06 tác động tích cực tới kinh tế - xã hội tại Ninh Bình

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện theo từng yêu cầu, nhiệm vụ và lộ trình cụ thể, từng bước đạt kết quả nổi bật.

Tại tỉnh Ninh Bình, thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ là góp phần cải cách triệt để các thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất yêu cầu chính đáng của tổ chức và công dân; góp phần xây dựng chính quyền số, công dân số, chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin… phục vụ công tác quản lý Nhà nước và giao dịch của các tổ chức, cá nhân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Với nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh Ninh Bình đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ngành Trung ương, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch…Người dân Ninh Bình đến trụ sở cơ quan Công an làm CCCD, kích hoạt định danh điện tử.

Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung, yêu cầu, ý nghĩa, tiện ích, thuận lợi của Đề án 06 để nâng cao nhận thức, hiểu biết, chủ động, tự giác thực hiện, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử bằng nhiều hình thức, biện pháp, nội dung cụ thể, thiết thực. Các phòng nghiệp vụ, nòng cốt là Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các huyện, thành phố tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp tích cực triển khai thực hiện Đề án 06.

Thượng tá Trần Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Tổ trưởng Tổ giúp việc Đề án 06 cho biết, kết quả nổi bật của nhóm tiện ích giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã kết nối liên thông, tích hợp các thủ tục hành chính theo lộ trình với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hệ thống giải quyết TTHC của tỉnh đã gửi trên 250.660 yêu cầu để tra cứu, xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình với 19 hệ thống thông tin của các bộ, ngành. 100% cơ quan Nhà nước đã được cấp chữ ký số chuyên dùng với trên 5.000 chứng thư số. Các doanh nghiệp đã phát triển trên 24.334 chữ ký số cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, đã tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên 240.504 hồ sơ, đạt tỷ lệ hơn 82%, nhiều thủ tục đạt 100%... Triển khai thành công 2 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đến nay đã tiếp nhận, giải quyết trên 5.173 hồ sơ.

Về kết quả nổi bật nhóm tiện ích về phát triển kinh tế, xã hội, theo Công an tỉnh Ninh Bình, tỷ lệ doanh nghiệp, người dân thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội ngày một tăng. Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng đạt 104%. Đến nay đã có 320/320 cơ sở giáo dục, thực hiện thanh toán học phí không dùng tiền mặt; có 389/465 trường thực hiện thanh toán các khoản dịch vụ giáo dục không dùng tiền mặt; Trên địa bàn tỉnh đã có 239/375 Cơ sở y tế (gồm 15/15 bệnh viện, 224/360 Trung tâm y tế) đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, có 190/190 cơ sở khám, chữa bệnh trang bị máy móc, thiết bị phục vụ người dân khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân (CCCD).

Với nhóm tiện ích phát triển công dân số, thu nhận trên 685.185 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, đã kích hoạt và sử dụng trên 524.480 tài khoản, đạt 116,8% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Qua đó, đã tích hợp, tạo lập hồ sơ khám sức khoẻ điện tử cho người dân. Hiển thị dữ liệu giấy phép lái xe, thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ hộ khẩu điện tử trên VNeID. Tạo tiền đề để người dân và doanh nghiệp sử dụng ví, giấy tờ trên VNeID… Với quyết tâm chính trị cao, Công an tỉnh Ninh Bình đã mở đợt cao điểm “60 ngày đêm” cấp CCCD, tính đến nay 100% công dân đủ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện đã được cấp thẻ CCCD gắn chíp với 838.739 thẻ CCCD đã phát hành.

Đối với nhóm tiện ích về kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác, xác thực, làm sạch dữ liệu: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình đã kết nối với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (Hệ thống EMC); tích hợp, theo dõi kết hợp đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tiếp tục nâng cao chất lượng đánh giá 5 bộ chỉ số về công khai, minh bạch giải quyết dịch vụ công, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và mức độ hài lòng của người dân; triển khai điện tử hoá dữ liệu hộ tịch trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; tạo lập hơn 51.000 dữ liệu người cao tuổi, hơn 35.000 dữ liệu hội viên hội cựu chiến binh, hơn 43.000 dữ liệu hội viên nông dân, hơn 18.000 dữ liệu người có công trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành kết nối với 19 hệ thống thông tin của các bộ, ngành phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ giải quyết công việc.

Có thể khẳng định, công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tại tỉnh Ninh Bình với 43 mô hình liên quan đã đạt hiệu quả cao, góp phần phòng ngừa, phát hiện dấu hiệu tội phạm, phục vụ công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, nhất là đối với 1 số ngành như du lịch, y tế, bảo hiểm xã hội, giáo dục, ngân hàng… Đối với các nhóm mô hình sử dụng phần mềm ASM để thông báo lưu trú đã có trên 84 cơ sở kinh doanh lưu trú sử dụng ASM thông báo 10.109 khách lưu trú, trên 6 cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng ASM thông báo 1.114 bệnh nhân, người nhà bệnh nhân lưu trú.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 06 bằng những biện pháp thiết thực, cụ thể, đồng thời triển khai nhân rộng các mô hình, điển hình thực hiện tốt, thực hiện có hiệu quả để người dân được trải nghiệm tiện ích do Đề án mang lại. Ngày 3/10 vừa qua, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Ngày hội chuyển đổi số năm 2023, khai trương Cổng dữ liệu và hệ sinh thái dữ liệu mở, triển khai các mô hình của Đề án 06 tại Nhà Văn hoá huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Công an tỉnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Gia Viễn và các đơn vị có liên quan đã bố trí 7 gian hàng để người dân, doanh nghiệp trải nghiệm các ứng dụng, giải pháp công nghệ số phục vụ chuyển đổi số.

Thực hiện cao điểm “50 ngày đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn, từ ngày 10/9 đến ngày 19/11, Công an tỉnh đã thu nhận được: 65.845 hồ sơ (mức 1: 3.859 hồ sơ, mức 2: 61.986 hồ sơ), tuyên truyền và hướng dẫn công dân kích hoạt 78.465 tài khoản. Ngoài ra, Công an tỉnh Ninh Bình đã thu nhận 685.185 hồ sơ định danh điện tử, Bộ Công an đã phê duyệt: 577.825 hồ sơ, đã kích hoạt được 524.480/448.959, đạt 116,8% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ của cấp ủy chính quyền các cấp, sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Ninh Bình và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh đã và đang được triển khai thực hiện quyết liệt, theo đúng tiến độ đề ra trên cả 5 nhóm tiện ích. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm dữ liệu “Đúng, đủ, sạch, sống”, có sự kết nối, chia sẻ phục vụ có hiệu quả yêu cầu chính đáng của người dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và của tỉnh.

Trà Vinh khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06 Trà Vinh khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06 Quảng Nam triển khai 5 nhóm nhiệm vụ với 43 mô hình tại Đề án 06 Quảng Nam triển khai 5 nhóm nhiệm vụ với 43 mô hình tại Đề án 06

Minh Hiền

Đối tượng truy nã

Thông báo

 • Tuyển dụng 02 lao động hợp đồng làm việc tại Nhà nghỉ dưỡng 378 của Công an Khánh Hòa

           Công an Khánh Hòa thông báo tuyển 02 lao động hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2023; thông tin tuyển dụng cụ thể như sau:
            1.Đối tượng, tiêu chuẩn:
            Là công dân Việt Nam thường trú tại tỉnh Khánh Hòa; từ đủ 18 tuổi trở lên; đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe theo quy định của Bộ Công an; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo nghề, kỹ năng nghề phù hợp với vị trí việc làm.
            2. Nhu cầu tuyển: 02 chỉ tiêu (gồm 01 phục vụ buồng, 01 thuyền phó)
            3. Vị trí làm việc: Nhà nghỉ dưỡng 378, Công an Khánh Hòa
           4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: (1) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu của Bộ Công an); (2) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn theo yêu cầu của công việc cần tuyển; (3) Bản sao các giấy tờ có giá trị pháp lý chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).
            5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
            - Thời gian: Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 13/12/2023 ( trong giờ hành chính, không nhận hồ sơ vào ngày thứ bảy, chủ nhật).
          - Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa ( số 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Nha Trang, điện thoại: 0694401327-0983835236)./.

 • Thông báo về Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”

           Thực hiện Kế hoạch công bố Bộ pháp điển Việt Nam (kèm theo Quyết định số 2212/QĐ-BTP ngày 15/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”. Công an Khánh Hòa phát động, động viên, khuyến khích toàn thể cán bộ chiến sĩ hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

 • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

      Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu công quỹ nhà nước như sau:
      Tên người có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa; địa chỉ: 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
      Tên tài sản bán đấu giá: Tài sản bán đấu giá tang vật bị tịch thu sung quỹ nhà nước là 08 m3 đất với giá 560.000 đồng ( Năm trăm sáu mươi ngàn đồng).
      Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
      - Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
      - Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
      - Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
      - Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
      - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
      Thời gian, địa điểm nộp hồ sơn đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
      Các tổ chức đấu giá tài  sản đủ điều kiện với các tiêu chí nêu trên nộp hồ sơ từ ngày 29/9/2023 đến hết ngày 08/10/2023 tại Phòng Cảnh sát kinh tế; địa chỉ: 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến liên hệ nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá./.

Liên kết Website