Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở

Hôm nay (25-11), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu PN tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhân dịp này, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có những đánh giá về kết quả nổi bật mà các cấp Hội LHPN trên toàn tỉnh đạt được trong thời gian qua và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Xin ông chia sẻ những đánh giá về vai trò của PN trên các lĩnh vực và kết quả đạt được của các cấp Hội LHPN trên toàn tỉnh trong thời gian qua?

- Trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, PN luôn đóng vai trò quan trọng, tích cực đối với sự phát triển của dân tộc. Lớp lớp thế hệ PN Việt Nam vẫn luôn tiếp nối truyền thống yêu nước nồng nàn, phát huy tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo, lòng nhân ái, đức hy sinh cao cả, không ngừng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần quan trọng xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

 


Ông Nguyễn Hải Ninh cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thăm, tặng quà trung thu cho Mái ấm Đại An (TP. Cam Ranh).

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, chúng ta vui mừng nhận thấy sự phát triển không ngừng của PN Khánh Hòa, thể hiện ở những kết quả nổi bật trong hoạt động hội và các phong trào PN. Các cấp hội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội, của Tỉnh ủy, chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Điều đáng phấn khởi là cả 7/7 nhóm chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu PN tỉnh lần thứ XIII đề ra đều đạt và vượt đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Trong 5 năm, đã có 3.623 gương điển hình PN, các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực, 1.672 tổ tiết kiệm giúp nhau; thành lập được 2 hợp tác xã và 20 tổ hợp tác với 200 thành viên tham gia; giúp 14.077 hộ PN nghèo thoát nghèo, phối hợp hỗ trợ tư vấn và dạy nghề cho 27.591 lao động nữ. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động từ thiện, vận động hỗ trợ xây dựng 254 “Mái ấm tình thương”, tặng quà cho các gia đình chính sách và trẻ em khuyết tật; ủng hộ các khu cách ly, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19... với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh được quan tâm. Các cấp hội đã chủ động, linh hoạt, đa dạng hóa hình thức tập hợp, thu hút đông đảo PN tham gia tổ chức hội. Công tác giám sát, phản biện xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét và ngày càng đi vào thực chất.

Trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, PN có nhiều đóng góp quan trọng. Công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được quan tâm, tạo điều kiện tham gia vào các vị trí lãnh đạo; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền ngày càng tăng. Trong đó, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 14%; cấp huyện đạt 19%, với 16 nữ/89 Ủy viên Ban Thường vụ (chiếm 18%), 2 nữ là Phó Bí thư; cấp xã đạt 30%, với 91 nữ/567 Ủy viên Ban Thường vụ (đạt 16%), có 28 nữ Bí thư, 44 nữ Phó Bí thư. Nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 16,67% (10 đại biểu nữ/52 đại biểu); cấp huyện 21,71% (66 đại biểu nữ/304 đại biểu) và cấp xã đạt 27,03% (974 đại biểu nữ/3.604 đại biểu).

Những kết quả đạt được trong các phong trào và hoạt động của Hội LHPN các cấp nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của tỉnh; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân...

Qua các phong trào thi đua yêu nước, cũng như trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã xuất hiện nhiều tấm gương PN điển hình tiên tiến. Hình ảnh các nữ y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch của tỉnh và xung phong tình nguyện tham gia những đoàn công tác hỗ trợ các địa phương phía nam chống dịch là minh chứng cụ thể khẳng định phẩm chất đạo đức của PN Khánh Hòa trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, vừa tích cực cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước, vừa chăm lo xây đắp gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Những đóng góp của các cấp hội, hội viên, PN trong tỉnh đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý.

 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào "Phụ nữ Khánh Hòa nói không với rác thải nhựa" (tháng 7-2019).

- Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN tỉnh xác định 1 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động, 2 khâu đột phá và xây dựng những giải pháp cụ thể để thực hiện. Theo ông, Hội LHPN các cấp cần tập trung vào những nội dung gì?

- Phát huy kết quả đã đạt được, để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác Hội PN trong nhiệm kỳ tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Hội LHPN các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:  

Một là, các cấp hội cần tăng cường tuyên truyền cho PN nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác PN; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; các nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động và khí thế thi đua sôi nổi của cán bộ, hội viên để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội PN các cấp đã đề ra.

Hai là, tăng cường vận động, hỗ trợ PN sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng; gắn các phong trào thi đua, các cuộc vận động và hoạt động của hội với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình điển hình làm kinh tế hiệu quả do PN làm chủ, tham gia “Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; tổ chức các hoạt động hỗ trợ PN nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; gắn phát triển kinh tế với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương và của đất nước. Cùng với đó, hỗ trợ các tầng lớp PN chủ động học tập, nâng cao kiến thức, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho PN tham gia các hoạt động xã hội, nhất là đối với PN ở vùng nông thôn, vùng miền núi khó khăn.

Ba là, tiếp tục tổ chức tốt phong trào thi đua “Xây dựng người PN Khánh Hòa năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”... Hội LHPN các cấp phải là nòng cốt trong việc tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; tiếp tục giữ gìn, bồi đắp, phát huy các truyền thống tốt đẹp của PN Khánh Hòa; xây dựng người PN Khánh Hòa trong thời đại mới có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và quê hương, là nòng cốt trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, là lực lượng tiên phong trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của PN, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Bốn là, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ; phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn, giới thiệu những chị em có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Xin cảm ơn ông!


THIỆN TÂM

Đối tượng truy nã

 • Nguyễn Tường Thịnh

  Năm sinh: 1988 , nơi đăng ký tạm trú:Tổ dân phố 14, Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

 • Nguyễn Phạm Hoài Phát

  Năm sinh: 1996 , nơi đăng ký tạm trú: 68 Phạm Bội Châu, vạn thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa

 • Lâm Quốc Vũ

  Năm sinh:1980 , nơi đăng ký tạm trú: Lang thang

 • Nguyễn Xuân Tiến

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Vạn Hữu, Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa

 • Nguyễn Hữu Tánh

  Năm sinh: 1962, nơi đăng ký tạm trú: Thôn 6, Hoà Tân, Krông Bông, Đắk Lắc

 • Phạm Anh Toàn

  Năm sinh: 1988, nơi đăng ký tạm trú: Không xác định

 • Phan Huy Thuyết

  Năm sinh: 1968, nơi đăng ký tạm trú: Tổ 67 Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • Phùng Văn Khang

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Xóm Tả, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội

 • Nguyễn Thị Loan

  Sinh năm 1991, nơi đăng ký tạm trú: Thông Làng Gạo, xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai

 • Lê Thanh Bắc

  Sinh năm 1977, nơi đăng ký tạm trú: TK7, TT Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Thông báo

 • THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân quý IV/2021

       1. Lịch tiếp công dân:
       - Tiếp công dân định kỳ: Giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ ba của tuần thứ tư hàng tháng tại Thanh tra Công an tỉnh, cụ thể như sau:
       + Tháng 10: Ngày 26/10/2021
       + Tháng 11: Ngày 23/11/2021
       + Tháng 12: Ngày 21/12/2021
       Trường hợp Giám đốc Công an tỉnh bận công tác thì giao quyền cho Phó Giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân theo quy định.
       - Tiếp công dân đột xuất: Giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân đột xuất theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp Công dân năm 2013 và khoản 2 Điều 7 Thông tư số 30/2015/TT-BCA, cụ thể như sau:
       + Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;
       + Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng dẫn đến huỷ hoại tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe công dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự;
       + Tiếp công dân theo yêu cầu của cấp trên.
       - Tiếp công dân thường xuyên: Thanh tra Công an tỉnh tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần. Trường hợp cần thiết hoặc khi Giám đốc Công an tỉnh giao, Chánh Thanh tra Công an tỉnh phải trực tiếp tiếp công dân.
       2. Thời gian và địa điểm
       - Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;
       - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút.
      - Địa điểm: Thanh tra Công an tỉnh Khánh Hòa – Số 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

 • Thông báo tuyển sinh công dân tốt nghiệp đại học ngành ngoài để đào tạo trình độ đại học tại các Trường CAND năm 2021

         1. Đối tượng, tiêu chuẩn
         Công dân có hộ khẩu thường trú tại Khánh Hòa, đã tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy tập trung, từ loại khá trở lên, thuộc ngành và cơ sở đào tạo theo quy định của Trường; không quá 30 tuổi; đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe theo quy định của Bộ Công an, trong đó nam cao từ 164cm đến 195cm, nữ cao từ 158cm đến 180cm (người dân tộc thiểu số: nam cao từ 162cm đến 195cm, nữ cao từ 156cm đến 180cm), nam nặng từ 47 kg trở lên, nữ nặng từ 45kg trở lên, nam và nữ có chỉ số BMI từ 18.5 đến 30, nếu mắt bị khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/20 (phải cam kết chữa đảm bảo tiêu chuẩn thị lực nếu trúng tuyển).
          2. Đăng ký sơ tuyển
  Người dự tuyển trực tiếp đến Công an các huyện, thị xã, thành phố nơi thường trú để đăng ký sơ tuyển. Thời hạn cuối tiếp nhận hồ sơ: 15/11/2021. Lệ phí đăng ký dự thi: 30.000đ/01 hồ sơ; Lệ phí khám sức khỏe: 100.000đ/người (không bao gồm phí làm xét nghiệm).
         3. Phương thức tuyển sinh
         - Tại trường Đại học An ninh nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: Người dự tuyển thi 02 môn Triết học Mác-Lê nin và Lý luận Nhà nước và Pháp luật, thời gian làm bài 180 phút/môn thi.
         - Tại Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND: Người dự tuyển thi 02 môn Triết học Mác-Lê nin và Toán, thời gian làm bài 180 phút/môn thi.
            Người trúng tuyển được đào tạo đại học trong 02 năm và được hưởng các chế độ, chính sách quy định như đối với học sinh phổ thông học năm thứ 4. Kết thúc khóa học, được phong cấp bậc hàm và phân công công tác theo kế hoạch của Bộ Công an.
           Thông tin chi tiết xin liên hệ Công an các huyện, thị xã, thành phố hoặc Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa, ĐT 069.4401.327 - 0983.835236.
 • Thông báo tuyển sinh theo Đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên tại Trường Đại học An ninh nhân dân năm 2021

    Để góp phần thu hút các thí sinh vào ngành Công an, giúp thí sinh cũng như Công an các đơn vị địa phương có đầy đủ thông tin phục vụ công tác sơ tuyển, Trường Đại học An ninh nhân dân đã xây dựng và ban hành thông báo tuyển sinh, đăng tại đây: Xem nội dung Thông báo tuyển sinh
 • Thông báo tuyển sinh công dân tốt nghiệp đại học ngành ngoài để đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học học CSND năm 2021

        1. Đối tượng, tiêu chuẩn
         Công dân có hộ khẩu thường trú tại Khánh Hòa, đã tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy tập trung, từ loại khá trở lên, thuộc ngành đào tạo theo quy định của Trường; không quá 30 tuổi; đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Công an, trong đó nam cao từ 162cm và nữ cao từ 158cm đến dưới 195cm, nam nặng từ 47 kg trở lên, nữ nặng từ 45kg trở lên, nam và nữ có chỉ số BMI từ 18.5 đến 30, có thể hình cân đối, không mắc bệnh kinh niên mãn tính, không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện; đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an.
         2. Đăng ký sơ tuyển
         Người dự tuyển trực tiếp đến Công an các huyện, thị xã, thành phố nơi thường trú để đăng ký sơ tuyển. Thời hạn cuối tiếp nhận hồ sơ: 21/10/2021. Lệ phí đăng ký dự thi: 105.000đ/01 hồ sơ; Lệ phí khám sức khỏe: 100.000đ/người (không bao gồm phí làm xét nghiệm).
         3. Phương thức tuyển sinh
         Thực hiện kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển như sau: Xét tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an; Tổ chức thi tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và điểm ưu tiên theo quy định Bộ Công an để tính tổng điểm thi tuyển.
         Người trúng tuyển được đào tạo đại học tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân- Tp.Hồ Chí Minh. Thời gian học 02 năm và được hưởng các chế độ, chính sách quy định như đối với học sinh phổ thông học năm thứ 4. Kết thúc khóa học, được phong cấp bậc hàm và phân công công tác theo kế hoạch của Bộ Công an.
         Mọi chi tiết xin liên hệ Công an các huyện, thị xã, thành phố hoặc Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa, ĐT 069.4401.327 - 0983.835236.
 • THÔNG BÁO Về việc tạm dừng tiếp công dân

             Ngày 08/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Công điện số 03/CĐ-CTUBND về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 09/7/2021.
           Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến rất phức tạp, đã liên tục xuất hiện và có xu hướng gia tăng ca nhiễm trong cộng đồng từ ngày 23/6/2021. Vì vậy, để đối phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong tình hình mới, Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo tạm dừng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân Công an tỉnh từ ngày 15/7/2021 đến khi có thông báo mới.
           Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đề nghị gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Thanh tra Công an tỉnh Khánh Hòa, số 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
           Thanh tra Công an tỉnh bố trí cán bộ thực hiện việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi qua đường bưu điện theo đúng quy định của pháp luật và Bộ Công an.
           Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách để xem xét tạm dừng tiếp công dân cho phù hợp.
           Công an tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./.

Liên kết Website