Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký cư trú nhằm tạo thuận lợi cho người dân

Thực hiện Quyết định số 5714/QĐ-BCA, ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, Công an tỉnh triển khai đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực cư trú nhằm tạo thuận lợi cho người dân, cụ thể như sau:

1. Đăng ký thường trú lần đầu cho trẻ em mới sinh: Công dân không phải xuất trình Giấy khai sinh đối với trường hợp đăng ký thường trú cho trẻ em khai sinh lần đầu (áp dụng đối với trường hợp đã có dữ liệu đầy đủ, chính xác do Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đồng bộ sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

Căn cứ thực hiện đơn giản hóa: Theo quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thì khi cấp định danh cho trẻ em mới sinh, dữ liệu của trẻ em mới sinh được cập nhật từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp.

2. Đăng ký thường trú cho vợ về với chồng, chồng về với vợ; cha, mẹ về với con, con về với cha mẹ: Công dân không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh mối quan hệ vợ, chồng; Giấy tờ chứng minh mối quan hệ cha, mẹ, con quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 62/2021/NĐ-CP, ngày 29/6/2021 của Chính phủ, cụ thể:

- Trường hợp thông tin về mối quan hệ vợ, chồng; cha, mẹ, con đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cán bộ ghi rõ vào nội dung Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu đề xuất phê duyệt hồ sơ.

- Trường hợp thông tin về mối quan hệ vợ, chồng; cha, mẹ, con của công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân theo quy định.

Căn cứ thực hiện đơn giản hóa: Hiện nay, thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm 18 nhóm trường thông tin, trong đó, có thông tin về họ, tên và số định danh của cha, mẹ, chồng (vợ), vì vậy, khi giải quyết đăng ký thường trú cho công dân theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú thì Công an địa phương không yêu cầu công dân phải xuất trình các loại giấy tờ như trên để chứng minh.

3. Người cao tuổi đăng ký thường trú với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người chưa thành niên đăng ký thường trú với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, người giám hộ: Công dân không cần xuất trình Giấy chứng minh người cao tuổi; Giấy tờ chứng minh người chưa thành niên quy định tại điểm d, e khoản 2 Điều 6 Nghị định số 62/2021/NĐ-CP, ngày 29/6/2021 của Chính phủ, cụ thể:

- Trường hợp thông tin về ngày, tháng, năm sinh của công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cán bộ ghi rõ vào nội dung Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu đề xuất phê duyệt hồ sơ.

- Trường hợp thông tin về mối quan hệ của công dân chưa có hoặc không khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì thực hiện thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin công dân theo quy định.

Căn cứ thực hiện đơn giản hóa: Theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi thì người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên và theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi. Hiện nay, trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã có thông tin về ngày, tháng, năm sinh của công dân vì vậy không yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ chứng minh./.

Đối tượng truy nã

Thông báo

 • Tuyển dụng 02 lao động hợp đồng làm việc tại Nhà nghỉ dưỡng 378 của Công an Khánh Hòa

           Công an Khánh Hòa thông báo tuyển 02 lao động hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2023; thông tin tuyển dụng cụ thể như sau:
            1.Đối tượng, tiêu chuẩn:
            Là công dân Việt Nam thường trú tại tỉnh Khánh Hòa; từ đủ 18 tuổi trở lên; đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe theo quy định của Bộ Công an; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo nghề, kỹ năng nghề phù hợp với vị trí việc làm.
            2. Nhu cầu tuyển: 02 chỉ tiêu (gồm 01 phục vụ buồng, 01 thuyền phó)
            3. Vị trí làm việc: Nhà nghỉ dưỡng 378, Công an Khánh Hòa
           4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: (1) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu của Bộ Công an); (2) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn theo yêu cầu của công việc cần tuyển; (3) Bản sao các giấy tờ có giá trị pháp lý chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).
            5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
            - Thời gian: Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 13/12/2023 ( trong giờ hành chính, không nhận hồ sơ vào ngày thứ bảy, chủ nhật).
          - Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa ( số 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Nha Trang, điện thoại: 0694401327-0983835236)./.

 • Thông báo về Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”

           Thực hiện Kế hoạch công bố Bộ pháp điển Việt Nam (kèm theo Quyết định số 2212/QĐ-BTP ngày 15/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”. Công an Khánh Hòa phát động, động viên, khuyến khích toàn thể cán bộ chiến sĩ hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

 • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

      Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu công quỹ nhà nước như sau:
      Tên người có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa; địa chỉ: 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
      Tên tài sản bán đấu giá: Tài sản bán đấu giá tang vật bị tịch thu sung quỹ nhà nước là 08 m3 đất với giá 560.000 đồng ( Năm trăm sáu mươi ngàn đồng).
      Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
      - Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
      - Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
      - Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
      - Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
      - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
      Thời gian, địa điểm nộp hồ sơn đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
      Các tổ chức đấu giá tài  sản đủ điều kiện với các tiêu chí nêu trên nộp hồ sơ từ ngày 29/9/2023 đến hết ngày 08/10/2023 tại Phòng Cảnh sát kinh tế; địa chỉ: 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến liên hệ nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá./.

Liên kết Website