Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Gửi ảnh dự thi

NỘI DUNG LƯU Ý
- BGK và thành viên BTC, không được tham gia cuộc thi.

- Người dự thi đồng ý với tất cả quy định trong thế lệ cuộc thi.
- BTC được quyền sử dụng ảnh dự thi (ảnh không đoạt giải) cho mục đích tuyên truyền, đối ngoại, in ấn các tài liệu quảng bá tiếp thị .
- Đối với ảnh đoạt giải, BTC được toàn quyền sử dụng trong các công tác in ấn, quảng bá tiếp thị.
- Tác giả có ảnh triển lãm sẽ được giấy chứng nhận ảnh triển lãm của BTC.
- Người đứng tên tác giả ảnh chịu toàn bộ trách nhiệm về pháp lý của bức ảnh trước pháp luật. BTC sẽ không chịu trách nhiệm về việc tranh chấp tác quyền, bản quyền ảnh.
- Trường hợp người đoạt giải không thể đến nhận giải có thể ủy quyền cho người khác nhận thay (hồ sơ ủy quyền theo quy định của Nhà Nước và phải chuyển giao cho BTC trước khi diễn ra Lễ trao giải); 
- BGK sẽ toàn quyền chọn ảnh trong các sự kiện triển lãm ảnh - Quyết định của BGK là quyết định cuối cùng.
- Ảnh, bài viết vi phạm qui định thể lệ của BTC hay vi phạm thuần phong mỹ tục, chính trị, tôn giáo… sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước.
- Nếu có bằng chứng hiển nhiên người tham gia gian lận và sao chép tác phẩm thì kết quả của người thắng cuộc sẽ bị hủy bỏ.
- BTC không chịu trách nhiệm nếu trường hợp file ảnh bị thất lạc, giảm chất lượng do quá trình vận chuyển gửi đến BTC cuộc thi.
- Nếu có một vấn đề phát sinh trước, trong hoặc thời gian sau công bố kết quả sơ kết 3 ngày, mà vấn đề này nằm ngoài quy định đang có, BTC sẽ toàn quyền thảo luận để đưa ra quyết định xử lý vấn đề.


captcha