Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật

Những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh được Sở Tư pháp và các địa phương thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả cao. Qua đó, góp phần đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch PBGDPL, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, ngành trong tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, bám sát nội dung chỉ đạo của Bộ Tư pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Để đảm bảo công tác triển khai được thống nhất và đồng bộ, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã được kiện toàn với 42 thành viên; hội đồng các huyện, thị xã, thành phố có 226 thành viên. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và các địa phương đã ban hành kế hoạch hoạt động và có sự phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên. Ở cấp huyện, 100% huyện, thị xã, thành phố đã ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch PBGDPL năm 2022. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân những văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm và các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, tư pháp.

Trong công tác tuyên truyền miệng, các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật có vai trò tích cực, góp phần đưa những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Hiện nay, toàn tỉnh có 48 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 184 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 1.362 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 1.674 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 1.395.869 lượt người tham dự.


Mặt khác, Sở Tư pháp duy trì tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và người dân trên địa bàn các xã thuộc 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, với hơn 450 đại biểu tham dự. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh tổ chức 2 hội nghị giới thiệu, tập huấn văn bản pháp luật mới cho hơn 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt của tỉnh và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Tỷ lệ đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tăng cao

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và ban hành quy chế làm việc của hội đồng theo quy định của Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đến nay, toàn tỉnh đã công nhận 130/136 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chưa tính các xã, thị trấn thuộc huyện Trường Sa). Trong năm, toàn tỉnh có 4 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và tất cả các xã đăng ký đều được công nhận hoàn thành tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật.

Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được các địa phương quan tâm. Các địa phương đã đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo kinh phí, hỗ trợ các nguồn lực cần thiết cho hoạt động của tổ hòa giải. Năm qua, 976 tổ hòa giải với 4.846 hòa giải viên trong tỉnh đã tiếp nhận và thực hiện hòa giải 477 vụ, trong đó hòa giải thành 408 vụ (đạt 85,53%). Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giúp người dân thêm hiểu biết về pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và hạn chế đơn thư khiếu nại, khiếu kiện ngay từ cơ sở.

Về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã rà soát các sách, tài liệu pháp luật do cơ quan, đơn vị biên soạn và sách, tài liệu pháp luật có bản quyền; dự kiến sách, tài liệu cần số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần về sách, tài liệu pháp luật của ngành, địa phương tại tủ sách pháp luật điện tử quốc gia. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đều được trang bị tủ sách pháp luật. Theo đó, toàn tỉnh có 960 tủ sách pháp luật với hơn 211.808 đầu sách, được các cơ quan, đơn vị đặt tại phòng truyền thống hoặc phòng chuyên môn. Ngoài ra, mô hình kệ sách pháp luật đang được nhân rộng ở các địa phương…

Ông Đặng Văn Khánh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Thời gian tới, sở tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh để kịp thời tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch công tác năm 2023 với đầy đủ các nội dung theo quy định, phù hợp thực tiễn. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện đúng tiến độ kế hoạch chung, nhất là chú trọng đến việc phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả từ cơ sở để phát huy hơn nữa kết quả công tác PBGDPL của địa phương, góp phần tích cực cùng toàn ngành Tư pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đ.H

Đối tượng truy nã

 • Nguyễn Tường Thịnh

  Năm sinh: 1988 , nơi đăng ký tạm trú:Tổ dân phố 14, Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

 • Nguyễn Phạm Hoài Phát

  Năm sinh: 1996 , nơi đăng ký tạm trú: 68 Phạm Bội Châu, vạn thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa

 • Lâm Quốc Vũ

  Năm sinh:1980 , nơi đăng ký tạm trú: Lang thang

 • Nguyễn Xuân Tiến

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Vạn Hữu, Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa

 • Nguyễn Hữu Tánh

  Năm sinh: 1962, nơi đăng ký tạm trú: Thôn 6, Hoà Tân, Krông Bông, Đắk Lắc

 • Phạm Anh Toàn

  Năm sinh: 1988, nơi đăng ký tạm trú: Không xác định

 • Phan Huy Thuyết

  Năm sinh: 1968, nơi đăng ký tạm trú: Tổ 67 Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • Phùng Văn Khang

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Xóm Tả, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội

 • Nguyễn Thị Loan

  Sinh năm 1991, nơi đăng ký tạm trú: Thông Làng Gạo, xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai

 • Lê Thanh Bắc

  Sinh năm 1977, nơi đăng ký tạm trú: TK7, TT Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Thông báo

 • Triển khai khảo sát mức độ hài lòng năm 2022

           Triển khai Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022 được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 15/6/2022.
           Để có cở sơ đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, giúp các cơ quan, đơn vị có cái nhìn khách quan trong quá trình phục vụ khách hàng, từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn;
            Lực lượng điều tra viên của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa và UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:
           1. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: từ tháng 8/2022 đến tháng 10/2022 (trong và ngoài giờ hành chính).
           2. Địa điểm: Tại trụ sở làm việc, nhà riêng và trực tiếp tại bệnh viện, phòng khám, trạm y tế.
  Sở Nội vụ đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vui lòng hỗ trợ điền Phiếu khảo sát và tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ. Qua điều tra sẽ tiếp thu góp ý, đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị, từ đso khắc phục thiếu sót và làm cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp hài lòng hơn.

              Trân trọng thông báo./.

 • Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy năm 2022

       Thực hiện Quyết định thanh tra số 2237/QĐ-CAT-TTr ngày 09/5/2020 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa về việc " Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy năm 2022" từ ngày 18/5/2022 đến ngày 10/6/2022, Đoàn Thanh tra Công an tỉnh đã tiến hành thanh tra tại 03 Ủy ban nhân dân huyện; Sở xây dựng; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và 03 công ty, cơ sở có nguy cơ cháy nổ trên địa bản tỉnh Khánh Hòa.
        Ngày 20/7/2022, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kết luận số 3918/KL-CAT-TTr về "Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy năm 2022".
         Xem nội dung chi tiết tại đây: Kết luận số 3918/KL-CAT-TTr

 • Lực lượng Công an Khánh Hòa “Không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa và trụ sở Công an các đơn vị, địa phương” nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND

  Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 - 19/8/2022), lực lượng Công an Khánh Hòa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trân trọng cảm ơn các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương thuộc tỉnh đã quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an Khánh Hòa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

  Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”; Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

  Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, lực lượng Công an Khánh Hòa không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa và trụ sở Công an các đơn vị, địa phương nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND.

  Công an tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo và mong nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với chủ trương trên.
 • Thông báo triển khai khảo sát mức độ hài lòng năm 2022

  Triển khai Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022 được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 15/6/2022.

  Để có cơ sở đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, giúp các cơ quan, đơn vị có cái nhìn khách quan trong quá trình phục vụ khách hàng, từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn;

  Lực lượng điều tra viên của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa và UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiến hành khảo sát lấy ýkiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

  1. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: từ tháng 8/2022 đến tháng 10/2022 (trong và ngoài giờ hành chính).

  2. Địa điểm: Tại trụ sở làm việc, nhà riêng và trực tiếp tại bệnh viện, phòng khám, trạm y tế.

  Sở Nội vụ đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vui lòng hỗ trợ điền Phiếu khảo sát và tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ. Qua điều tra sẽ tiếp thu góp ý, đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị, từ đso khắc phục thiếu sót và làm cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp hài lòng hơn.

  Trân trọng thông báo./.

  Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa
 • Công an Khánh Hòa tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023

        1. Đối tượng: Là công dân nước CHXHCN Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Khánh Hòa, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở xã, phường, thị trấn nơi công dân thường trú; công dân có trình độ cao đẳng, đại học đã được hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Công dân có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân tốt nghiệp trung học cơ sở), đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức, chính trị và sức khỏe theo quy định của Bộ Công an. Ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp từ trung cấp trở lên có chuyên môn cần thiết cho công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, công dân có năng khiếu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao. Đối với công dân nữ tuyển cho đơn vị Cảnh sát cơ động Bộ Công an: đã tốt nghiệp đào tạo trình độ trung cấp trở lên ở ngành nghề chuyên môn gồm y, dược, sư phạm, thể dục thể thao.
        2. Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND: 24 tháng.
        3. Thời gian nhập ngũ (dự kiến): Thứ hai, ngày 06/02/2023 (nhằm ngày 16/01 Âm lịch)
        4. Công dân liên hệ trực tiếp tại Công an các xã, phường, thị trấn nơi thường trú để được hướng dẫn chi tiết và nộp các loại giấy tờ sau:
         - Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự;
        - Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (theo Mẩu ban hành kèm theo Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi công dân đang công tác, học tập).
        5. Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 30/11/2022 ./.

Liên kết Website